EASi rakendusuuringute programmi teises voorus sai Taastava Kirurgia Kliiniku ja Cellin Technologies OÜ  projekt  1,155,500 EUR toetust, mida rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames

Projekt:

"Aktiveeritud autoloogsete mesenhümaalsete tüvirakkude kasutamine perifeersete veresoontehaiguste ravis"

Projekti eesmärk ja tulemused:

Taastava Kirurgia Kliinik (TKK) ja Cellin Technologies (CT) ühise tegevuse eesmärgiks on ravida kriitilise jäseme isheemiaga patsiente uudse rakuravimiga kliinilise erandi korras. Ravimi tootmise tehnoloogia hõlmab regeneratiivsete rakkude eraldamist patsiendi rasvkoest, nende kasvatamist ja mõjutamist laboris ning samale patsiendile tagasi manustamist. Oleme alustanud vastavasisulise tehnoloogia patenteerimise protsessi.

​Käesoleva ravimi kasutamine on mõeldud inimestele, kellele tavapäraste meetoditega ei ole võimalik lahendust leida ja kelle kaebused on nii olulised, et nende ainsaks valikuks oleks jala amputeerimine. Siinkohal on vajalik tähelepanu pöörata asjaolule, et jala amputeerimise järgselt on suur osa inimesi kaotanud oma iseseisvalt liikumise võime. Inimesed, kelle jalg on amputeeritud ülevaltpoolt põlveliigest, suudavad oma iseseisva mobiilsuse taastada vaid 30% juhtudest. Arendatav tehnoloogia oodatavalt vähendab isheemilist valu (vähendades põletikku jalas), soodustab uute veresoonte moodustamist ning võimaldab päästa kuni 30% jalgadest, mis täna amputeeritakse. Pikemas perspektiivis on antud ravimeetod Haigekassa/ravikindlustuse vaates kuluefektiivne.

​Kliinilise erandi käigus hinnatakse ravimeetodi ohutust ja efektiivsust. Selle tegevuse positiivne tulemus annab meile võimaluse minna oma uudse tüvirakkudel põhineva ravimiga edasi kliiniliste uuringute I/II etappi. Käesoleva projekti mõju ettevõtete eesmärgile on otseselt positiivne, see on otsene abi ühe üliolulise etapi läbiviimiseks lõppeesmärgi saavutamisel. Projekti mõju Eesti tervishoiule/meditsiinile on kahtlemata suur. Seda märgatakse maailmas, sellest on biotehnoloogia maailmas mainekasu kogu Eestile.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Käesoleva projekti eesmärgiks on uudse rakulise ravimi väljatöötamine isheemiliste veresoonte raviks. Väljatöötatav ravim on tehnoloogia kuna see toodetakse igal konkreetsel haigusjuhul patsiendi tüvirakkudest. Kõnealune tehnoloogia põhineb meie (TKK ja CT) poolt sisseantud patenditaotlusel mis on rahvusvahelises faasis ja millele oleme saanud ekspertide poolt positiivse hinnangu. Antud ravitehnoloogia võimaldab päästa kuni 30% jalgadest, mis täna amputeeritakse isheemia tõttu.

Info ja vastuvõtule registreerimine

+372 679 0130

Igal tööpaeval toimuvad veresoontekirurgia ja plastilise kirurgia vastuvõtud Taastava Kirurgia Kliinikus Tallinnas, Pärnu mnt. 104, Magdaleena haigla III korrusel.