Plaanilise ravi järjekord

Plaanilise statsionaarse ravi järjekorda registreeritakse patsiente:

 • ambulatoorsel vastuvõtul AS Taastava Kirurgia Kliinikus
 • ambulatoorsel vastuvõtul Tallinna, Ida-Virumaa, Järvamaa polikliinikutes
 • väljakutsel konsultatsioonile teise raviasutuse statsionaari

Järjekorda peetakse elektrooniliselt programmis MS Outlook.

Patsiendi registreerimiseks täidetakse väljad alljärgnevate andmetega:

 1. patsiendi ees- ja perekonnanimi
 2. isikukood
 3. aadress
 4. kontakttelefon
 5. patsiendi kaebused
 6. suunava arsti andmed
 7. esialgne diagnoos ja raviplaan
 8. raviarst
 9. registreerimise kuupäev
 10. planeeritud hospitaliseerimise kuupäev
 11. järjekorda panemise põhjus vastavalt alljärgnevatele koodidele:
 • kood 62 – rahalise ressursi piiratus
 • kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine
 • kood 64 – patsiendipoolne põhjus kood
 • kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus
 • kood 66 – muu põhjus

Patsiendile väljastatakse kaart, kuhu on märgitud

 • AS Taastava Kirurgia Kliiniku ja raviarsti kontaktandmed
 • patsiendi nimi
 • ravile tuleku aeg (pikema järjekorra puhul orienteeruv aeg)
 • ravile tuleku põhjus (teostatavad uuringud, operatsioonid)

Iga kuu 5. kuupäevaks analüüsitakse haigekassade lepingute täitmise alusel plaanilise ja erakorralise abi osutamise vahekorda. Vajadusel korrigeeritakse plaanilisele ravile kutsumise tähtaegu.

Ravi edasilükkumisel/ärajäämisel tehakse registreerimise vormile dateeritud märge koos põhjuse äranäitamisega.

Eesti Haigekassale esitatakse ravijärjekorra aruanne vastavalt ravi rahastamise lepingu tingimustele ja tähtajale. Ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed esitama Terviseametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.

Järjekorra pidamise ning patsientidega informatsiooni vahetamise eest on vastutav Taastava Kirurgia Kliiniku sekretär.

Info ja vastuvõtule registreerimine

+372 679 0130

Igal tööpaeval toimuvad veresoontekirurgia ja plastilise kirurgia vastuvõtud Taastava Kirurgia Kliinikus Tallinnas, Pärnu mnt. 104, Magdaleena haigla III korrusel.