Käekirurgia

Mis on käekirurgia?

Käekirurgia on multidistsiplinaarne eriala, mille puhul tegeletakse nii luu- ja liigessüsteemi kui pehmekoelise probleemi lahendamisega. Käsi on inimese olulisemaid igapäevategevusteks ja töötamiseks vajalikke jäsemeid ning selle häiritud funktsioon põhjustab olulist elukvaliteedi langust. Käekirurgia võimaldab parandada liikuvust, vähendada valu, taastada jõudlust ning keskendub peamiselt küünarvarre, randme ja labakäe haiguste ravile. Käekirurgia tegeleb nii traumadest, kroonilistest haigustest kui sünnidefektidest tingitud häirete ravile, keskendudes ennekõike funktsiooni taastamisele välimuse ees.

Käekirurgia valdkonda kuuluvad näiteks karpaaltunneli sündroomi kirurgiline ravi, reumatoidartriidist tingitud liigeskahjustuste ja funktsioonihäirete korrigeerimine, Dupuytreni kontraktuuri kirurgiline ravi, luumurdudest ja traumadest tingitud deformatsioonide ja funktsioonihäirete korrigeerimine, armide ja nendest tingitud liikuvuse piirangute korrigeerimine, kõõluste funktsiooni taastamine või parandamine, kõõluste häiritud libisemise korrigeerimine, kaasasündinud deformatsioonide korrektsioon ning käe funktsionaalsuse suurendamine.

Oluline on:

Kaasuvad haigused ja krooniliste haiguste kompensatsioon. Näiteks on oluline, et suhkruhaiguse kompensatsioon oleks hea ning ravi regulaarne.

Patsient ei suitseta, kuna suitsetamine ahendab väikeseid veresooni ning takistab haavade paranemist. Mittesuitsetajal on operatiivse ravi järgselt suurem tõenäosus saada funktsionaalselt parem tulemus. Suitsetajatel esineb enam tüsistusi ning haavaprobleeme. Kui tegemist on kaasneva verevarustuse häirega ei pruugi suitsetaja sobida keerulisemaks taastavaks operatsiooniks ka värske trauma korral.

Karpaatunneli sündroom

Randmekanalis pitsunud keskmine käenärv (mediaannärv). Soodustavad faktorid on käelised sundasendid (arvutihiire kasutamine), randmepiirkonna traumad, surve randmele. Häirub sõrmede tundlikkus, võib esineda ka valu. Operatsiooni käigus avatakse karpaalkanal ning kontrollitakse närvi vaba asend kõõluste vahel

Plõksuva sõrme kirurgiline ravi

Painutajakõõluse libisemise takistus labakäel. Sõrm paindub peopessa, kuid sirutamiseks vajab jõudu, kohati teise käe abi. Tegemist on painutajakõõluse tenosünoviidiga, mille tagajärjel painutajakõõluse liikumisruumi oma kanalis jääb väheks. Kirurgilise ravi korral vabastatakse peopesas kõõluse liikumist takistav sidekoeline väät peopesas ning kontrollitakse kõõluse vaba liikumine.

Dupuytreni kontraktuur

Aeglaselt tekkiv peopesa naha ja nahaaluskoe kootumine ja paksenemine, mille tulemusena sõrmed painduvad peopesa suunas ning häirub nende sirutamine. Tegemist on nahaaluskoe ja peopesa sidekirme haigusega. Selge põhjus on teadmata, kuid rolli mängib pärilikkus, suitsetamine ning füüsiline käeline töö/korduvad traumad. Tavaliselt on haaratud IV ja V sõrm. Operatiivne ravi oleneb kahjustuse ulatusest ning võib vajada erinevaid menetlusi.

Ganglionid

Liigese, enam randme- ja hüppeliigese kohale tekkinud pehme moodustis. Tegemist on liigesevedeliku laadset vedelikku sisaldava healoomulise moodustisega, mis lähtub kõõlustupest või liigeskapslist ning suureneb liigese põletiku, suurema koormuse või ärritusega. Surve avaldamisel tavaliselt tühjeneb. Ravi hõlmab endast nii süsteravi kui kirurgilist ravi – kõigi ravimeetodite korral esineb suhteliselt suur risk uue ganglioni moodustumisele.

Info ja vastuvõtule registreerimine

+372 679 0130

Igal tööpaeval toimuvad veresoontekirurgia ja plastilise kirurgia vastuvõtud Taastava Kirurgia Kliinikus Tallinnas, Pärnu mnt. 104, Magdaleena haigla III korrusel.